Demokracja społeczna cz. 25

Wilhelm Belsche stara się wyjaśnić pełne sprzeczności i zbyt pospiesznych sądów stanowisko mężów o wybitnym umyśle i w duszy wolnomyślnych względem społecznej demokracji politycznymi i umysłowymi dziejami ostatnich lat dziesiątków. Nikt nie zaprzeczy, że trudno byłoby wyobrazić

Demokracja społeczna cz. 24

Giżycki bada, jakie znaczenie ma dla życia ludzkości wielkie prawo przez Darwina odkryte. Prawo doboru, które zapewnia trwanie najlepiej do warunków życiowych przystosowanym jednostkom, wyraża to, co się dzieje, nie zaś to, co by się dziać powinno.

Demokracja społeczna cz. 23

Eerri zwalcza zarzut, że społeczna demokracja uznaje równość ludzi między sobą. Twierdzi ona: Ludzie nie są równi, lecz są ludźmi, to znaczy, że choć każda istota ludzka z urodzenia lub przez swój rozwój od innych się różni,

Demokracja społeczna cz. 22

W królestwie zwierząt przebieg walki indywidualnej jest rzeczywiście lub może być równoległym do przebiegu walki gatunku; ślepy instynkt kieruje zwierzęciem i dyktuje mu jego ruchy. Ale człowiek żyjący w społeczeństwie różni się od wierzenia rozsądkiem i rozwagą,

Demokracja społeczna cz. 21

W dalszym ciągu roztrząsa Cunow powstawanie ras ludzkich wedle zasad Darwina, znaczenie doboru płciowego u rodzaju ludzkiego, a na końcu porusza pytanie, czy przez zamianę wytwórczości prywatno-kapitalistycznej, na społeczną walka o byt zniesioną zostanie. Jednostkowa walka osobników

Demokracja społeczna cz. 20

Błąd na tym polega, że politycy, skoro tylko o walce o byt u rodzaju ludzkiego mówią, zawsze mają na myśli wyłącznie jeden jej rodzaj: walkę indywidualną o pierwotne potrzeby fizyczne i pożywienie; nasi panowie narodowo-liberalni i postępowcy

Demokracja społeczna cz. 19

Ekonomiczne współzawodnictwo musi też w pewnej mierze być uważane jako specjalna forma powszechnej walki o byt, i Kautsky powinien był też dotknąć kwestii, czy i w społeczno-demokratycznym społeczeństwie dobór naturalny istnieć może lub powinien. Dobór naturalny bowiem

Demokracja społeczna cz. 18

Rozwój wynikający z wytwórczości a rozwój będący skutkiem walki o byt są to zatem dwa całkiem odrębne pojęcia. Rozwój społeczeństw ludzkich podlega całkiem innym prawom niż rozwój gatunków. Chcieć prawa współzawodnictwa wyprowadzać z praw walki o byt,

Demokracja społeczna cz. 17

Czyż nie narusza doboru naturalnego również i każda rodzina, gdy słabszych swych członków otacza równym lub większym jeszcze niż silniejszych staraniem, oraz każde stowarzyszenie wszystkich członów swych w równej mierze biorące w obronę? Rozwój społeczeństwa ludzkiego warunkują

Demokracja społeczna cz. 16

Najmniej daje się ona odczuwać u zwierząt żyjących w gromadzie. Wewnątrz gromady zwierzęcej walka o byt jest nieomal zupełnie wykluczoną. Słabsze zwierzę ma takiż sam udział w korzyściach wspólnych jak i silniejsze; z tegoż samego korzysta pastwiska